10.09.2017

Trzy projekty wojewody dolnośląskiego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”

Walki II Brygady Legionów na froncie wschodnim w Bukowinie - działania wojenne w Rarańczy. 1915 r. Fot. NAC Walki II Brygady Legionów na froncie wschodnim w Bukowinie - działania wojenne w Rarańczy. 1915 r. Fot. NAC

Projekty edukacyjne przybliżające historię II Brygady Legionów i wyprawy na Kresy oraz przedsięwzięcie poświęcone 100-leciu piłki ręcznej na ziemiach polskich - to projekty własne wojewody dolnośląskiego, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Rządowy Program Wieloletni „Niepodległa” obejmuje lata 2017-2021. W jego ramach będą finansowane projekty kulturalne dotyczące obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że trzy projekty własne wojewody otrzymały dofinansowanie w ramach Programu „Niepodległa”. Łączna kwota dofinansowania to ponad 300 tys. zł. „Chcemy, aby te projekty łączyły przedstawicieli władzy, organizacje pozarządowe, samorządy, grupy nieformalne, dzieci i młodzież, a także Polaków dziś mieszkających poza granicami naszego kraju” - powiedział Hreniak.

Pełnomocnik Wojewody ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Dominika Arendt-Wittchen podkreśliła, że dofinansowanie uzyskały przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne i sportowe. „Nie zabraknie rekonstrukcji historycznych, koncertów i przede wszystkim refleksji nad kresowymi korzeniami mieszkańców regionu. Co ciekawe, projekty będą realizowane nie tylko we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale także na Litwie” - powiedziała Arendt-Wittchen.

„Sami przeciwko wszystkim” to tytuł pierwszego z projektów edukacyjno-historycznych. Będzie on poświęcony historii II Brygady Legionów. Przedsięwzięcie zakłada organizację 12 spotkań w szkołach, które będą poświęcone polskiej drodze do niepodległości podczas I wojny światowej. W ramach tej inicjatywy odbędzie się również konferencja popularno-naukowa, której tematem będą wydarzenia lat 1917-1918. Zwieńczeniem tego projektu ma być wielkie widowisko rekonstrukcyjne.

Dofinansowanie uzyskał również projekt, w ramach którego będą organizowane wyprawy na Kresy dla mieszkańców Dolnego Śląska. Ideą tego przedsięwzięcia jest poszukiwanie korzeni swoich rodzin poprzez poznawanie historii Wilna, Lwowa, Grodna czy Brześcia.

Ostatni z projektów poświęcony jest 100-letniej historii piłki ręcznej na ziemiach polskich.(PAP)

pdo/ akw/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Pozostałe materiały