07.04.2021

Do 5 maja trwa nabór na projekty własne wojewodów w ramach Programu „Niepodległa”

Do 5 maja wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa” - poinformowało w środę MKDNiS. Budżet programu wynosi 1 mln zł, maksymalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać to 80 tys. zł.

Na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazano, że "dofinansowanie można otrzymać na organizację wydarzeń kulturalnych, również online, nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego – kształtowania się nowych granic, walk o ich utrzymanie, tworzenia struktur państwowych i wszelkich przejawów życia społecznego w międzywojennej Polsce".

Jak napisano, "program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do: budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce zajmują doświadczenia regionalne i lokalne; upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego; budowy szerokich koalicji regionalnych z udziałem instytucji kultury (prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w celu realizacji wspólnych projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym". Wykaz instytucji kultury nadzorowanych przez Ministra znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu pod adresem: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/nabor-na-projekty-wlasne-wojewodow-w-ramach-programu-niepodlegla.

Wnioski można składać maksymalnie do środy, 5 maja. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKDNiS jego wersji elektronicznej (podpisanej przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub w postaci skanu podpisanego formularza) za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku podjęcia współpracy z instytucją kultury podległą lub współprowadzoną przez ministra, do wniosku należy również dołączyć podpisane przez dyrektora danej instytucji kultury "Oświadczenie o woli współpracy", którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać także w wersji otwartej (dokument word) na adres: niepodlegla@kultura isport.gov.pl.

Kryteria naboru dla wnioskodawców: jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie; maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 80 tys. zł; realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2021 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12.2021 r.); nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy.

Dofinansowanie w ramach Programu może pokryć 100 proc. kosztów projektu.

MKDNiS zwraca uwagę, że "w projektach zgłaszanych w naborze należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące aktualnie ograniczenia związane ze stanem epidemii (np. dotyczące zakazu organizacji imprez, zamknięcia instytucji kultury dla publiczności) oraz przewidzieć możliwość zmiany charakteru działań w razie zaostrzenia lub złagodzenia obowiązujących przepisów". "Zalecane są przede wszystkim działania w sferze wirtualnej oraz wszelkie inicjatywy wykluczające możliwość zgromadzeń i bezpośrednich kontaktów społecznych" - wskazano. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ dki/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.