24.08.2022

Dyrektor „Niepodległej” o pomniku Bitwy Warszawskiej: jesienią przetarg na wykonawcę; budowa razem z przebudową pl. Na Rozdrożu

Wojciech Kirejczyk. Fot. PAP/M. Marek Wojciech Kirejczyk. Fot. PAP/M. Marek

Jesienią 2022 r. „Niepodległa”będzie gotowa do wystąpienia o pozwolenie na budowę i ogłoszenia przetargu na wykonawcę pomnika. Budowa ruszy razem z przebudową pl. Na Rozdrożu - mówi PAP dyrektor Biura Programu „Niepodległa” Wojciech Kirejczyk.

Polska Agencja Prasowa: Czy termin budowy pomnika Bitwy Warszawskiej w Warszawie jest zagrożony?

Wojciech Kirejczyk: Robimy wszystko, żeby zakończyć budowę tak szybko, jak to tylko możliwe. "Niepodległa" przejęła od Miasta Stołecznego Warszawa prawa i obowiązki związane z kontynuacją realizacji inwestycji wzniesienia "Pomnika Bitwa Warszawska 1920" i zagospodarowania otaczającego go terenu dopiero na początku 2021 r. Zgodnie z tym porozumieniem Miasto zobowiązane jest do przygotowania i przekazania terenu pod budowę, a Biuro zajmuje się zaprojektowaniem i wzniesieniem pomnika. Już w 2021 r. okazało się, że projekt obarczony jest wieloma ryzykami.

PAP: Z przekazów medialnych wynika, że ma być uzależniony m.in. od planowanej przez warszawski ratusz rewitalizacji placu Na Rozdrożu…

W.K.: Sprawne przejście przez proces inwestycyjny jako całość uzależnione jest od zrealizowania części prac po stronie miasta, a prace budowlane obejmujące pomnik i zagospodarowanie terenu muszą być zsynchronizowane z planowaną przez Miasto przebudową placu Na Rozdrożu.

W tej chwili wyłoniony w przetargu wykonawca kończy prace nad dokumentacją techniczno-budowlaną pomnika i jesienią 2022 r. Biuro Programu "Niepodległa" będzie gotowe do wystąpienia o pozwolenie na budowę i ogłoszenia przetargu na wykonawcę pomnika. W lutym 2022 r. Biuro przekazało Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta (SZRM) dokumentację niezbędną do zabezpieczenia kolektora deszczowego pod placem Na Rozdrożu, a w kwietniu uzgodniło z Zarządem Dróg Miejskich (ZDM) warunki dowiązania projektu inwestycji do przyszłej organizacji ruchu wynikającej z planowanej przez Miasto przebudowy placu Na Rozdrożu. Uzgodnienia z ZDM przewidują równoległe przeprowadzenie obu inwestycji i dostosowanie elementów pomnika i zagospodarowania terenu wokół niego do docelowej geometrii przebudowanego placu i jego elementów. Bez uzgodnienia i zsynchronizowania tych inwestycji pomnik byłby tylko utrudnieniem dla mieszkańców Warszawy i uniemożliwiłby korzystanie z części placu.

PAP: Jak wygląda harmonogram prac? Co już udało się zrobić?

W.K.: Od czasu przejęcia odpowiedzialności za inwestycję, jeszcze w 2021 r., zgodnie z zaleceniami sądu konkursowego Biuro Programu "Niepodległa" zamówiło rozszerzenie koncepcji architektonicznej projektu pomnika w pracowni Nizio Design (zwycięzcy konkursu). Zmiany w porównaniu z wersją konkursową dotyczyły przede wszystkim rozszerzenia części edukacyjno-informacyjnej oraz podwyższenia monumentu z 23 do 36m. Biuro przygotowało również dokumentację niezbędną do pozyskania warunków zabudowy, które zostały wydane w sierpniu 2021 r.

Zgodnie z tymi warunkami przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych SZRM powinien zabezpieczyć ponadstuletni kolektor deszczowy (kanał deszczowy), który biegnie pod miejscem posadowienia pomnika.

W związku z koniecznością zabezpieczenia kanału ściekowego przez SZRM Biuro odstąpiło od pierwotnie planowanego wykonania zamówienia w trybie "Projektuj i buduj" i musiało podzielić proces inwestycyjny na etapy. W 2021 r. Biuro Programu "Niepodległa" ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej pomnika, której pierwszy etap stanowiło wykonanie dokumentacji technicznej i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów inwestycji niezbędnej do wykonania zabezpieczenia kanału ściekowego przez SZRM. Wykonawcę Biuro wybrało dopiero w drugim przetargu i od 27 grudnia 2021 r. trwają prace nad dokumentacją. Część dokumentacji niezbędna do zabezpieczenia kanału już została przekazana do SZRM i liczymy, że ta część prac ruszy już wkrótce. W tym czasie studio projektowe szykuje projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze oraz pozostałą dokumentację projektową, konieczną do wystąpienia o pozwolenie na budowę i ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę.

Od 2021 r. Biuro przeprowadziło również wiele uzgodnień z instytucjami miejskimi w sprawie warunków zagospodarowania terenu, warunków zagospodarowania zieleni, uzgodnień konserwatorskich i wielu innych.

PAP: Kiedy nastąpi odsłonięcie pomnika? Wstępne założenie zakładało, że będzie gotowy na sierpień 2023 r.?

W.K.: Już wiemy, że ze względu na ograniczenia proceduralne i konieczność jednoczesnej realizacji zadań przez Biuro i jednostki Miasta Stołecznego Warszawy sierpień przyszłego roku jest poza naszym zasięgiem. Jak wspomniałem, jesienią tego roku będziemy gotowi do wystąpienia o pozwolenie na budowę i do ogłoszenia przetargu na wykonawcę budowy. Pozytywna decyzja o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych, a co za tym idzie i termin zakończenia projektu, uzależnione są również od terminów realizacji inwestycji miejskich. W optymistycznej wersji możemy mówić o zakończeniu inwestycji w 2023 r., pod warunkiem że uda się rozpocząć budowę pomnika i przebudowę placu Na Rozdrożu na początku 2023 r.

Rozmawiała Katarzyna Krzykowska (PAP)

ksi/ skp/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.