06.05.2022

Dyrektor „Niepodległej”: odsłonięcie Pomnika Bitwy Warszawskiej jest planowane na sierpień 2023 roku

Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Fot. PAP/L. Szymański Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Fot. PAP/L. Szymański

Przewidywany termin odsłonięcia „Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920” to sierpień 2023 roku, ale jest on obarczony ryzykiem. Okazało się np., że w tym miejscu biegnie ponad stuletni kolektor deszczowy - poinformował PAP Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu Niepodległa.

Polska Agencja Prasowa: Panie dyrektorze, budowa Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku przebiega bez większych przeszkód?

Wojciech Kirejczyk: Tak, choć mieliśmy kilka niewielkich utrudnień. Na początku ubiegłego roku - dokładnie 4 lutego 2021 roku - Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM), zawarło z Biurem Programu Niepodległa porozumienie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków - związanych z kontynuacją realizacji inwestycji wzniesienia "Pomnika Bitwa Warszawska 1920" i zagospodarowania otaczającego go terenu - na rzecz Biura.

Zgodnie z zaleceniami jury konkursowego, w zwycięskiej pracowni Nizio Design International Mirosław Nizio została zamówiona rozszerzona koncepcja architektoniczna projektu pomnika. Zmiany w porównaniu do wersji konkursowej dotyczyły przede wszystkim podwyższenia monumentu z 23 m do 36 m oraz rozszerzenia części edukacyjno-informacyjnej. W sierpniu uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy - nr 89/ŚRO/21 - na budowę pomnika wraz z fontanną, pomieszczeniami technicznymi w części podziemnej, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną. Ta decyzja uprawomocniła się na początku września. Obecnie trwają prace nad dokumentacją techniczno-budowlaną pomnika. Umowa z wykonawcą dokumentacji została zawarta w grudniu 2021 r. - po drugim przetargu.

PAP: Pierwsza koncepcja budowy z początku roku 2021, zakładała rozpisanie jednego wspólnego przetargu na kompleksowe poprowadzenie inwestycji?

Wojciech Kirejczyk: Taka koncepcja pojawiła się w trakcie spotkań z przedstawicielami Warszawy podczas przygotowania dokumentacji, ale później musieliśmy z niej zrezygnować. W trakcie przygotowań do realizacji inwestycji dowiedzieliśmy się, że wzdłuż Osi Stanisławowskiej na głębokości ok 5 m biegnie ponad stuletni kolektor deszczowy. Zgodnie z zaleceniami MPWiK wystąpiła konieczność wykonania zabezpieczenia kanału. Środki pieniężne na ten cel zgodnie z porozumieniem pomiędzy Biurem Programu Niepodległa a SZRM mają pochodzić z budżetu miasta.

Wojciech Kirejczyk: Wybór wykonawcy monumentu - firmy budowlanej - zaplanowany jest na późną jesień 2022 roku. Z kolei przewidywany termin odsłonięcia pomnika to sierpień 2023 roku. Oczywiście, termin ten jest obarczony licznymi ryzykami. Jego dotrzymanie będzie możliwie w scenariuszu optymistycznym.

W związku z koniecznością zabezpieczenia kolektora deszczowego przez SZRM, ale również z odmową Miasta co do wspólnego prowadzenia inwestycji, z uwagi na brak możliwości łączenia budżetów, Biuro Programu Niepodległa zdecydowało o podziale inwestycji na trzy etapy - wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, zabezpieczenia kanału deszczowego przez SZRM oraz samej budowy pomnika.

PAP: Czy to może opóźnić realizację pomnika?

Wojciech Kirejczyk: Każda zmiana ma wpływ na terminy. Po przekazaniu wstępnej dokumentacji budowlanej, SZRM będzie mógł wykonać zabezpieczenie kanału, a Biuro w tym czasie przygotuje wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Samo pozwolenie będziemy mogli otrzymać po przekazaniu przez SZRM terenu z zabezpieczonym kolektorem. Największe komplikacje wygenerowała konieczność podziału procesu inwestycyjnego na etapy oraz wydzielenia z inwestycji głównej etapu zabezpieczenia kolektora.

PAP: Czy kolektor ma wartość historyczną? A jeśli tak, to czy budowa pomnika nie zagraża jego istnieniu?

Wojciech Kirejczyk: Sam kolektor nie jest wpisany na listę zabytków, ale ma ponad sto lat, czyli w Warszawie, zniszczonej niemal doszczętnie podczas II wojny światowej jest cennym obiektem. Zgodnie z wydanymi nam warunkami zabudowy oraz w zgodzie z zaleceniami MPWiK, kolektor zostanie zabezpieczony przez SZRM tak, by budowa oraz sam pomnik i jego fundamenty mu nie zagrażały.

Również projekt fundamentów pomnika przewiduje takie poprowadzenie budowy, by ominęły one ten kolektor, a obciążenia przenoszone na grunt również nie zagrażały istniejącej infrastrukturze.

PAP: Kiedy nastąpi odsłonięcie "Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920"?

Wojciech Kirejczyk: Wybór wykonawcy monumentu - firmy budowlanej - zaplanowany jest na późną jesień 2022 roku. Z kolei przewidywany termin odsłonięcia pomnika to sierpień 2023 roku. Oczywiście, termin ten jest obarczony licznymi ryzykami. Jego dotrzymanie będzie możliwie w scenariuszu optymistycznym.

Rozmawiała Anna Kruszyńska (PAP)

akr/ pat/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.