10.07.2021 aktualizacja 11.07.2021

Konkurs dla fanów fantastyki inspirowany postacią Wojciecha Korfantego

Korfantastic Korfantastic

Konkurs dla fanów fantastyki, inspirowany postacią jednego z ojców polskiej niepodległości Wojciecha Korfantego, ogłosił Instytut Myśli Polskiej jego imienia w Katowicach.

"Korfantastic" to konkurs na krótkie opowiadanie lub grafikę czy pracę plastyczną z tłem historycznym, lecz w konwencji fantastycznej.

Jego uczestnicy muszą odnieść się do historii, np. do okresu powstań śląskich, plebiscytu, Górnego Śląska w latach 1919-21 i postaci Wojciecha Korfantego. Historyczne tło ma być jednak tylko pretekstem do swobodnej twórczej ekspresji. Organizatorzy zachęcają do sięgnięcia po takie podgatunki jak alternate history, weird fiction, urban fantasy, science fiction, cyberpunk, czy postapo.

Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych powyżej 16. roku życia, każdy uczestnik może wybrać sobie jedną kategorię lub wziąć udział w obu. Nadsyłane opowiadania powinny mieć krótką formę - do 7500 znaków. W kategorii plastycznej można nadesłać pracę wykonaną w programie graficznym lub skan odręcznie wykonanej pracy plastycznej.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do 25 lipca 2021 r. na adres m.spurgiasz@instytutkorfantego.pl Szczegóły dotyczące prac konkursowych dostępne są w regulaminie konkursu, na stronie internetowej organizatora instytutkorfantego.pl.

Wyniki zostaną ogłoszone 9 sierpnia, a najlepsze opowiadania i grafiki ukażą się drukiem w specjalnym numerze czasopisma Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, pn. "Korfantówka". Dla zwycięzców przewidziane są też nagrody książkowe. "Korfantówka", będzie dostępna za darmo w siedzibie organizatora, a także dla uczestników Dni Fantastyki we Wrocławiu, które są partnerem konkursu.

Wojciech Korfanty (1873-1939) był działaczem niepodległościowym z Górnego Śląska. 25 października 1918 r. wystąpił w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich polskich ziem zaboru pruskiego. Po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników plebiscytu, który miał rozstrzygnąć o przynależności państwowej Górnego Śląska, stanął na czele III powstania śląskiego jako jego dyktator. Powstanie przyniosło korzystniejszy dla Polski podział Śląska.

W odrodzonej Polsce Wojciech Korfanty był posłem na Sejm i wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa, a także przeciwnikiem politycznym Józefa Piłsudskiego. W 1930 r. został aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej. Wiosną 1935 r. w obawie przed represjami wyemigrował do Pragi. Gdy w kwietniu 1939 r. wrócił do Polski, został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie trzy miesiące. Zwolniono go 20 lipca z powodu ciężkiej choroby. Niespełna miesiąc później zmarł. Spoczął w Katowicach. Jego pogrzeb, na który przyszło ok. 5 tys. osób, stał się manifestacją patriotyczną. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ mmu/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.