11.01.2018

Konkurs IPN "Niezwyciężeni 1918-2018 - Pokolenia Niepodległej"

Instytut Pamięci Narodowej organizuje konkurs "Niezwyciężeni 1918-2018 - Pokolenia Niepodległej" skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą. Prace mogą mieć formę plakatu, filmu bądź vloga.

"Portal Niezwyciężeni 1918-2018 jest zbudowany wokół Niezwyciężonych, czyli osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości. Konkurs ma promować historię oraz przypominać osoby, które miały duży wkład w odzyskanie niepodległości, a są zapominane. Baza na stronie niezwyciężonych liczy ponad 88 tysięcy odznaczonych osób. Sądzę, że tylko niewielka część tych ludzi jest znana historykom czy osobom zainteresowanym historią" - powiedział Rafał Pękała z Biura Edukacji Narodowej IPN.

Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga.

"Wiele z tych osób to postacie związane ze swoim środowiskiem lokalnym, dlatego ten projekt jest skierowany do młodych ludzi. Chcielibyśmy zachęcić młodzież do poszukiwań w swoich miejscowościach historii Legionistów czy też tych osób, które zasłużyły się dla odrodzonej Polski" - zaznaczył Pękała.

"Planujemy kilka edycji konkursu. Edycja +Niezwyciężeni 1918-2018 - Pokolenia Niepodległej+ dotyczy osób odznaczonych Krzyżem z Mieczami, Krzyżem Niepodległości lub Medalem Niepodległości. W przyszłych latach planowane są kolejne edycje, poświęcone kolejnym odznaczeniom, innym postaciom uhonorowanym za walkę czy inne zasługi dla Polski" - zapowiedział.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych i członków organizacji młodzieżowych. Ma on zachęcić młodych ludzi do własnych poszukiwań historycznych.

"Te działania powinny uczniom uświadomić, że te postaci, o których będą tworzyli prace konkursowe, to byli zwykli Polacy, którzy poświęcili się dla odradzającej się Polski. Nie dotyczy to tylko aspektów wojskowych czy militarnych. Mówimy tu także o ludziach odznaczonych za dokonania w sferze edukacji, kultury czy życia społecznego" - wyjaśnił Rafał Pękała z IPN.

Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga. Efekty pracy powinny zostać przedstawione społeczności lokalnej lub szkolnej.

"Te działania powinny uczniom uświadomić, że te postaci, o których będą tworzyli prace konkursowe, to byli zwykli Polacy, którzy poświęcili się dla odradzającej się Polski. Nie dotyczy to tylko aspektów wojskowych czy militarnych. Mówimy tu także o ludziach odznaczonych za dokonania w sferze edukacji, kultury czy życia społecznego" - wyjaśnił Rafał Pękała z IPN.

"Formułą konkursu jest połączenie tradycyjnego patriotyzmu i etosu niepodległościowego z nowoczesnym twórczym działaniem. Z jednej strony jest to trochę praca detektywistyczna dla młodych ludzi, którzy muszą odnaleźć taką postać związaną z ich rodziną czy środowiskiem lokalnym, a następnie zebrać informacje, czy skontaktować się z jej krewnymi. Drugą stroną jest przełożenie tego wszystkiego na nowoczesną formę artystyczną. W konkursie są to trzy techniki: dla najmłodszych z klas 1-3 jest to plakat edukacyjny, a dla starszych to vlog filmowy czy po prostu film krótkometrażowy" - powiedział Pękała.

"Jest jeszcze aspekt konkursu. Dla wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział, jest jeszcze dodatkowe zadanie, polegające na upowszechnieniu informacji o swoich bohaterach w swoim środowisku lokalnym. Chodzi o tzw. wyjście poza szkołę, aby wszystko to, co przygotowali zostało rozpopularyzowane jak najszerzej wśród mieszkańców. Może to mieć formę organizacji pokazu twórczości uczniów w lokalnym kinie gminnym" - podsumował Pękala.

W konkursie IPN przewidziane są nagrody rzeczowe: aparaty, kamery, laptopy a także udział w kilkudniowym szkoleniu filmowym.

Krzyż i Medal Niepodległości zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości. Celem powołania tego odznaczenia było uhonorowanie osób, które zasłużyły się dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk w latach 1918 – 1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski. Krzyż i Medal Niepodległości miały charakter odznaczenia wojskowego.

Konkurs został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach Obchodów Stulecia Niepodległości Polski.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Prezydent RP Andrzej Duda.

autor: Maciej Puchłowski

mmmp/aszw/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.