04.12.2022

Książnica Cieszyńska: wystawa z okazji 100-lecia powrotu części Górnego Śląska do Polski

Wystawa filatelistyczna z okazji 100. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski w Książnicy Cieszyńskiej Wystawa filatelistyczna z okazji 100. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski w Książnicy Cieszyńskiej

Ekspozycję filatelistyczną z okazji przypadającej w br. 100. rocznicy przejęcia przez Polskę części Górnego Śląska udostępniła Książnica Cieszyńska. Znaczki, karty pocztowe, koperty i listy, ukazują wybrane epizody z historii Polski i Górnego Śląska – podaje Książnica.

"Ekspozycja pokazuje przez pryzmat walorów filatelistycznych i niefilatelistycznych wydarzenia, w wyniku których Polska odzyskała przed ponad stu laty niepodległość. Jest także próbą przybliżenia historii regionu od roku 1828, kiedy pojawia się pierwszy pruski list przedznaczkowy, do roku 1956, gdy Katowice przestają być Stalinogrodem" – powiedział PAP Witold Kożdoń z Książnicy Ciszyńskiej.

Wystawa, zebrana w 25 gablotach, składa się z szeregu walorów filatelistycznych - znaczków, kart pocztowych, kopert i listów.

"Edward Kowalczyk, właściciel prezentowanych zbiorów i autor ekspozycji, podzielił ją na dwie części" – wskazał Kożdoń. Część pierwsza, zatytułowana "Polska niepodległa powróciła na mapę Europy", przedstawia wybrane epizody z okresu I wojny światowej, w wyniku których w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. 

"Edward Kowalczyk, właściciel prezentowanych zbiorów i autor ekspozycji, podzielił ją na dwie części" – wskazał Kożdoń. Część pierwsza, zatytułowana "Polska niepodległa powróciła na mapę Europy", przedstawia wybrane epizody z okresu I wojny światowej, w wyniku których w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. "Przybliża udział Polaków w I wojnie, a także czteroletnią walkę o kształt granic II Rzeczypospolitej. Zarysowuje tworzenie się państwowości" – wskazał Kożdoń.

Druga część, "Górny Śląsk w czasach walki o granicę polsko-niemiecką", obejmuje okres od pruskiego zwierzchnictwa na Górnym Śląsku do grudnia 1956 r., w którym miastu Katowice przywrócono nazwę po okresie używania nazwy Stalinogród.

Kożdoń poinformował, że ta część wystawy przedstawia sytuację Górnego Śląska w czasie I wojny światowej, a następnie okres plebiscytowy, III Powstanie Śląskie i wreszcie powrót jego części w granice Polski do wybuchu II wojny światowej. Zarysowane są także wojenne losy, gdy nastąpił IV rozbiór Polski. Pokazana została martyrologia Polaków pod jarzmem niemieckim i sowieckim. "Narracja doprowadza widza do okresu nowego polityczno-gospodarczego ładu powojennej Polski, w nowych granicach ustalonych po II wojnie” - zaznaczył.

Na wystawie znalazły się wątki cieszyńskie. Są eksponaty filatelistyczne z czasu czesko-polskiego konfliktu o Śląsk Cieszyński.

Druga część, "Górny Śląsk w czasach walki o granicę polsko-niemiecką", obejmuje okres od pruskiego zwierzchnictwa na Górnym Śląsku do grudnia 1956 r., w którym miastu Katowice przywrócono nazwę po okresie używania nazwy Stalinogród.

Wystawę można oglądać w czasie funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej do 28 stycznia przyszłego roku.

Książnica Cieszyńska jest biblioteką o statusie naukowym, która gromadzi i udostępnia powiązane w większości tematycznie, personalnie, czy proweniencyjnie ze Śląskiem Cieszyńskim. Poza wydawnictwami nowymi, posiada w swych zbiorach bardzo bogate kolekcje zabytkowe. Pochodzą one przede wszystkim z okresu od XVIII do XX w., choć najstarsze egzemplarze sięgają średniowiecza. (PAP)

Autor: Marek Szafrański

szf/ mrr/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.