15.05.2018

Lublin: festiwal „Miasto poezji” nawiąże do 100-lecia odzyskania niepodległości

Festiwal „Miasto Poezji” w Lublinie Festiwal „Miasto Poezji” w Lublinie

Czytanie wierszy na ulicach, wypisywanie ich na murach i wieczory poetyckie w prywatnych mieszkaniach przewiduje program festiwalu „Miasto Poezji” w Lublinie. Jego hasło „Słowa na wolności” nawiązuje do 100-lecia odzyskania niepodległości.

Festiwal odbędzie się w dniach 23-26 maja. To jedenasta edycja imprezy, który ma sprawiać, że mieszkańcy Lublina spotykają poezję w swoim najbliższym otoczeniu. Gośćmi festiwalu będzie ponad 30 poetów, krytyków sztuki, performerów, m.in. Bohdan Zadura, Natalia Malek, Andrzej Sosnowski, Krzysztof Siwczyk, Maja Staśko, Paweł Sołtys (Pablopavo).

"Idea przewodnia tegorocznego festiwalu +Słowa na wolności+ odwołuje się do hasła, które ożywiało literaturę sto lat temu, gdy Polska odzyskała niepodległość" – powiedział we wtorek na konferencji prasowej dyrektor artystyczny festiwa prof. Paweł Próchniak.

"To hasło było ważne dla fermentu energii, która w polskiej literaturze, a zwłaszcza w poezji, pojawiła się wraz z wybuchem niepodległości. Chcemy nawiązać do energii literackiej, ale i ludzkiej, egzystencjalnej, bo mamy poczucie, że ona jest wciąż żywa i nas nadal niesie” – dodał.

Na otwarcie festiwalu Próchniak i aktor Witold Dąbrowski będą czytali i komentowali wiersze poetów pokolenia niepodległości, m.in. Józefa Czechowicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Kazimiery Iłłakowiczówny, Brunona Jasieńskiego. Zaplanowano konferencję naukową poświęconą idei wolności w najnowszej poezji polskiej nt. „Wolność – prosta jak oddychanie?”, którą przygotowało Koło Krytyków Literackich działające na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Do uczniów i studentów adresowany jest konkurs pod hasłem „Herbert w mieście/rozsypana antologia”. Jego uczestnicy będą mieli za zadanie umieścić wybrany wiersz Zbigniewa Herberta w miejskiej przestrzeni, w nieinwazyjny, ulotny sposób – na przykład przez zmywalne graffiti, wypisanie kredą na chodniku, plakaty, ulotki, instalacje, prezentacje multimedialne, happeningi.

W trakcie festiwalu na Placu Litewskim, w centrum miasta, można będzie spotkać się i porozmawiać z poetami, wypić z nimi herbatę bądź kawę. Prowadzona tu będzie akcja „Uwolnij wiersz”, polegająca na własnoręcznym przepisaniu, z przygotowanych antologii, wybranego wiersza i przesłaniu go znajomej osobie, na przykład przebywającej w domu pomocy społecznej, areszcie czy ośrodku dla bezdomnych. Wiersze wskazanym osobom będą dostarczać wolontariusze.

Stałym punktem festiwalu jest cykl spotkań pod hasłem „Mieszkania poezji”, w którym chętne osoby same organizują wieczory z poetami, czytanie poezji, czasem połączone z koncertami, w prywatnych mieszkaniach. W tym roku takich spotkań ma być około 50. Mają się one też odbywać w kawiarniach, bibliotekach, domach kultury, domach pomocy społecznej. Po raz pierwszy kilkanaście takich spotkań odbędzie się też poza Lublinem, w różnych miejscowościach w regionie, a także w Warszawie, Częstochowie, Wrocławiu.

W Lublinie przybędzie murali z wierszami. W tym roku wiersz „Rue de Poitiers” Ryszarda Krynickiego w formie muralu umieszczony zostanie na ścianie XXIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Józefa Poniatowskiego, natomiast utwór „Elegia uśpienia” Józefa Czechowicza - podzielony na trzy części – będzie wypisany na schodach na kładce obok rektoratu UMCS, w Zaułku Panasa i na ul. Żmigród.

Na murach kilkunastu szkół już można przeczytać wypisane w poprzednich latach fragmenty wierszy m.in. Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig, ks. Jana Twardowskiego, Józefa Czechowicza, Zbigniewa Herberta. Organizatorzy nazywają to działanie „tatuowaniem miasta”.

Organizatorem festiwalu jest samorządowy Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. (PAP)

Autor: Zbigniew Kopeć

kop/ agz/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.