18.12.2022

M. Woźniak: zbudujemy multimedialne centrum upowszechniania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

Kompania powstańców wielkopolskich na froncie. Źródło: Wikimedia Commons Kompania powstańców wielkopolskich na froncie. Źródło: Wikimedia Commons

Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, którego budowa powinna ruszyć w przyszłym roku, będzie multimedialnym centrum upowszechniania wiedzy o zwycięskiej insurekcji – mówi PAP marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Muzeum powstanie na działce przy ul. Północnej i Księcia Józefa, u stóp Wzgórza Św. Wojciecha w Poznaniu. Jest szansa, że budowa ruszy w połowie 2023 r. "To jest bez wątpienia priorytetowa inwestycja dla Wielkopolski, ma absolutne pierwszeństwo" – zaznaczył Marek Woźniak.

Z początkiem przyszłego roku wielkopolski samorząd przejmie od samorządu Poznania Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (WMN), któremu podlega Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Miasta nie stać było na sfinansowanie budowy nowej siedziby muzeum, samorządy zdecydowały więc o wzajemnym przekazaniu instytucji kultury.

Według Marka Woźniaka równie ważna jest kwestia zaproszenia Wielkopolan do przekazywania powstańczych pamiątek, które mogłyby trafić na ekspozycję nowego muzeum. Z ogłoszeniem takiej zbiórki chciałby się wstrzymać przynajmniej do czasu rozpoczęcia prac budowlanych.

Marszałek podkreślił, że samorząd regionu będzie w stanie rozpocząć inwestycję niezależnie od zewnętrznego finansowania; władze województwa będą zabiegać o wsparcie budowy ze środków zewnętrznych. W przyszłorocznym projekcie budżetu wielkopolskiego samorządu na budowę muzeum przewidziano 12 mln zł. Według obecnych szacunków łączne nakłady na nową siedzibę wyniosą do 2026 roku przeszło 376 mln zł.

"Wprowadziliśmy to zadanie inwestycyjne do projektu budżetu na przyszły rok i do wieloletniej prognozy finansowej. Zamierzamy je rozpocząć jak najszybciej. Gdy tylko zostaną spełnione wszelkie formalne warunki, będziemy chcieli ogłosić przetarg" – powiedział PAP Marek Woźniak.

"Spięcie finansowe jest jeszcze na razie nie do końca jasne, przewidujemy kilka źródeł finansowania. Zakładam jednak możliwość rozpoczęcia tej inwestycji przy zabezpieczeniu budżetu województwa, z nadzieją pozyskania współfinansowania - poczynając od deklarowanego prezydentowi miasta wsparcia ze strony resortu kultury. Jest możliwość sięgnięcia po środki unijne. Zamierzam się także zwrócić o solidarnościowe współfinansowanie ze strony wielkopolskich podmiotów" – dodał.

Marszałek wielkopolski przyznał, że mimo obecnej sytuacji gospodarczej, finansowej, będzie liczył na wsparcie samorządów i firm z Wielkopolski, może też z ościennych regionów, na terenie których toczyło się powstanie.

"Ta inicjatywa być może zainteresuje także osoby fizyczne. Myślę, że dla dużej grupy osób to będzie honor uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Należy im stworzyć taką możliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to dobry moment na podejmowanie jakichkolwiek inwestycji, w tym tych w dziedzinie kultury. Ale tak wygląda życie – zwykle nie ma optymalnych warunków" - powiedział.

Według Marka Woźniaka równie ważna jest kwestia zaproszenia Wielkopolan do przekazywania powstańczych pamiątek, które mogłyby trafić na ekspozycję nowego muzeum. Z ogłoszeniem takiej zbiórki chciałby się wstrzymać przynajmniej do czasu rozpoczęcia prac budowlanych.

"Kiedy muzeum zacznie rosnąć, Wielkopolanie zapewne chętnie zechcą przekazać eksponaty ze swoich domowych zbiorów, wiedząc, że ich pamiątki znajdą godne miejsce na ekspozycji. Zależy nam bardzo na nowoczesnej i atrakcyjnej narracji; muzeum będzie niewątpliwie dużym elementem promocji czynu Wielkopolan" - powiedział.

"Współczesne muzea funkcjonują również w sieci i poprzez publikacje elektroniczne – myślę, że tak będzie i w naszym przypadku. To będzie multimedialne centrum upowszechniania wiedzy o powstaniu wśród mieszkańców regionu i kraju" – dodał Marek Woźniak.

Zdaniem marszałka województwa po uruchomieniu nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu trzeba będzie zadbać o zsieciowanie poświęconych powstaniu izb regionalnych i lokalnych muzeów, które mają powstańcze pamiątki.

Celem powstającego w Poznaniu nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu i upamiętnienie jego uczestników. Główną osią narracji tworzonej placówki będzie powstanie wielkopolskie, jednak ekspozycja stała, obok historii samego zrywu, będzie prezentować wcześniejsze doświadczenia Wielkopolan oraz późniejsze wydarzenia, które można uznać za skutki wielkopolskiej insurekcji.

"Ta współpraca byłaby niezwykle istotna. To szansa na ukazanie pełniejszego obrazu wysiłku powstańczego, obejmującego ziemie Wielkopolski i ościennych regionów" – powiedział Marek Woźniak.

Celem powstającego w Poznaniu nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu i upamiętnienie jego uczestników. Główną osią narracji tworzonej placówki będzie powstanie wielkopolskie, jednak ekspozycja stała, obok historii samego zrywu, będzie prezentować wcześniejsze doświadczenia Wielkopolan oraz późniejsze wydarzenia, które można uznać za skutki wielkopolskiej insurekcji.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ aszw/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.