24.01.2018 aktualizacja 25.01.2018

100-lecie odzyskania niepodległości, Rok Dziedzictwa Kulturowego - MCK w br.

W 2018 roku Międzynarodowe Centrum Kultury będzie koordynatorem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego i animatorem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Zorganizuje wiele wydarzeń kulturalnych, wystaw, konferencji, seminariów i programów edukacyjnych.

Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, ogłoszonego w grudniu 2017 roku przez Komisję Europejską, jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczyło Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK) jako koordynatora tego programu w Polsce. Rolą MCK będzie organizowanie wydarzeń kulturalnych i akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące dziedzictwa.

Do połowy kwietnia 2018 roku MCK prezentuje wystawę "Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm", podkreślającą rolę Lwowa jako centrum nowoczesności w czasach Drugiej Rzeczypospolitej.

Kolejny projekt "Kraków jako most" realizowany jest z inspiracji Urzędu Miasta Krakowa. Jego częścią jest zaplanowana na maj wystawa "Stambuł. Dwa światy, jedno miasto"; eksponowane będą fotografie Stambułu od połowy XIX wieku do lat czterdziestych XX wieku. Projekt służy przywołaniu związków Krakowa z cywilizacją osmańsko-turecką.

"MCK jest instytucją popularyzująca sztukę i dziedzictwo Europy Środkowej, a jednocześnie rodzajem instytutu naukowo-dydaktycznego, który dla bardzo wyspecjalizowanej grupy odbiorców przygotowywał programy edukacyjne i badawcze. Te dwie sfery działalności od początku się przenikały, a łączyło je wspólne hasło: budowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą. Nie w kontekście organizowania wielkich wydarzeń, ale w docieraniu do środowisk opiniotwórczych i naukowych – promowania partnerskiej współpracy pomiędzy Polską a innymi krajami" - powiedziała PAP dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury Agata Wąsowska-Pawlik.

Druga połowa roku upłynie w działaniach MCK pod znakiem niepodległości "w wymiarze środkowoeuropejskim". Wśród 40 najważniejszych wydarzeń mających uświetnić tę rocznicę, objętych programem "Niepodległa", znalazła się wystawa "Architektura niepodległości w Europie Środkowej". Ukazuje ona, jak architektura po I wojnie światowej wpływała na proces formowania się tożsamości młodych państw.

Kontrapunktem do niej będzie książka "11 listopada 1918". Tematowi niepodległości będzie także poświęcony w całości kwartalnik "Herito" - periodyk stworzony przez MCK.

Na jesień zaplanowano także monografię "Tysiąc skarbów Krakowa", w której MCK podjęło się zidentyfikowania i opisania najcenniejszych zabytków ruchomych Krakowa. Ten trzyletni projekt realizowany jest z inspiracji Urzędu Miasta Krakowa. Ukaże się on w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. (PAP)

gkos/ agz/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.