02.10.2020

MHP partnerem kampanii „Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej”

Kampania „Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej” Kampania „Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej”

2 października 2020 roku Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zainaugurował informacyjno-edukacyjną kampanię pod nazwą „Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Wystawa plenerowa „Wielka Wojna Polaków”, wykłady i lekcje online dla uczniów, strategiczna gra karciana „Szarża 1920” oraz projekt „Ilustrowany Kuryer Wojenny” to propozycje Muzeum Historii Polski.

Celem kampanii jest przypomnienie, że Bitwa Warszawska była jedną z najbardziej decydujących bitew w dziejach świata, a także poszerzanie wiedzy o bohaterach walczących o wolną Polskę i wzmacnianie poczucia wspólnoty narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W ramach kampanii Muzeum Historii Polski udostępniło mobilną wystawę plenerową „Wielka Wojna Polaków 1914-1918”. Ekspozycja prezentuje służbę Polaków w armiach walczących stron oraz legionach, a także życie codzienne na ziemiach pod zaborami. Wystawa zostanie pokazana w Stoczku, Sadownem i Ostrołęce.

Dział edukacyjny MHP przygotowuje karcianą grę strategiczną „Szarża 1920” przeznaczoną dla dzieci powyżej 8. roku życia, młodzieży, a także dla rodzin.

Muzeum opracowuje również edukacyjne materiały filmowe z krótkimi wykładami i lekcjami dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które udostępnione będą w Internecie i mediach społecznościowych.

Muzeum Historii Polski udostępniło także materiały związane z wojną polsko-bolszewicką zebrane w ramach projektu „Ilustrowany Kuryer Wojenny”, w ramach projektu zebrane i udostępnione zostały on-line przedruki prasowe z najgorętszego okresu roku 1920, od 24 lipca do 13 października, pokazujące nie tylko aktualne działania wojskowe i sytuację na froncie, ale także wydarzenia polityczne i zmagania Polaków z codziennością czasów wojny.

Ponadto w ramach kampanii „Pamiętamy!...” zrealizowano trzy filmy pod wspólnym tytułem „Wolność jest w nas, czyli zwycięstwo 1920 roku” oraz ogłoszono konkurs skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na komiks dotyczący Bitwy Warszawskiej.

Przygotowane zostaną także szkolne przedstawienia online z udziałem młodzieży, związane tematycznie z Bitwą Warszawską.

Zostanie również ogłoszona akcja Wojewody pod hasłem „Pamiętamy…dbamy…”, w ramach której uczniowie zwiedzą cmentarze, groby wojenne poznając historię tych miejsc.

Będzie można zobaczyć wystawy „Wojna polsko – bolszewicka na plakatach” − powstała przy współpracy z Archiwum Akt Nowych i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku znajdującą się w arkadach budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz „rok 1920 w dokumencie” powstałą we współpracy z Archiwum Akt Nowych, która zostanie udostępniona elektronicznie.

Organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Partnerami kampanii są: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Czas trwania kampanii: październik-grudzień 2020

Projekt Wojewody Mazowieckiego „Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.

Źródło: Muzeum Historii Polski

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.