02.11.2018

MKiDN: prawie 243 mln zł na lata 2017-2022 w ramach programu „Niepodległa”

Program Wieloletni „Niepodległa” Program Wieloletni „Niepodległa”

242,9 mln zł wynosi wartość Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022 - poinformowało w piątek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tej kwoty 95,2 mln zł przeznaczono na projekty instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez ministra kultury, m.in. wystawy i koncerty.

"Celem głównym programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Przygotowanie Programu poprzedziły duże badania społeczne przygotowane na zlecenie MKiDN przez NCK i TNS Polska" - przypomniało ministerstwo w piątek na swojej stronie internetowej.

Jak podano, "w związku nieprecyzyjnymi informacjami nt. Programu +Niepodległa+, MKiDN przekazuje informację nt. struktury podziału środków w programie wraz z informacją o zasadach udzielania licencji na logo „Niepodległej”.

Poinformowano, że z ogólnej kwoty 242,9 mln zł na lata 2017-2022, 95,2 mln zł przeznaczono na "projekty instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (muzeów, filharmonii, teatrów) z cz. 24 budżetu państwa". Jak podano, "wśród nich są m.in. obchody Roku Awangardy (Centrum G. Pompidou w Paryżu), wystawa monograficzna poświęcona Wyspiańskiemu (Muzeum Narodowe w Krakowie) i dwie inne; 3 wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie i setki innych wystaw i koncertów, a także koncert w dniu 10 listopada na Stadionie Narodowym".

Podano również, że: 6,9 mln zł przeznaczono na projekt Ministra Edukacji Narodowej z cz. 30 budżetu państwa; 3,7 mln zł na projekt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu "Polski Paszport" z cz. 42 budżetu państwa; przydzielono 59,8 mln zł na projekty organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury wybierane w otwartych naborach organizowanych przez Biuro Programu +Niepodległa+ z cz. 24 budżetu państwa; 8,9 mln zł przeznaczono na projekty wojewodów wybierane w naborach przez Zespół powołany przez Ministra z rezerwy celowej w dyspozycji Pełnomocnika Rządu; na Program zagraniczny Instytutu Adama Mickiewicza przydzielono 45,0 mln zł cz. 24 budżetu państwa, a 23,5 mln zł na projekty organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi wybierane w otwartych naborach przez Instytut Adama Mickiewicza z cz. 24 budżetu państwa.

Jak podano, zgodnie z zapisami Programu "Niepodległa", wydatki w jego ramach nie mogą być wydatkami ponoszonymi na realizację uroczystości oficjalnych organizowanych przez urzędy administracji rządowej i samorządowej. Wydatki nie mogą być również wydatkami inwestycyjnymi, "w tym na budowy i remonty nieruchomości, włączając w to upamiętnienia".

Przypomniano, że Program Wieloletni „Niepodległa” jest programem rządowym zarządzanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Komitet Narodowych Obchodów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie jest powiązany formalnie z Programem i nie ma żadnego wpływu na jego kształt" - podkreślono.

"Za Program odpowiada Pełnomocnik Rządu, wspierany przez Koordynatora, to jest Departament Dziedzictwa Kulturowego w strukturze MKiDN oraz zajmujące się m.in. komunikacją i promocją Biuro Programu +Niepodległa+ (samodzielną instytucję kultury, powołaną 1 lutego 2017 r. do obsługi Programu). Program podlega monitoringowi finansowemu i merytorycznemu (zgodnie z zasadami obowiązującymi w MKiDN, to jest po połowie roku, po trzech kwartałach oraz po roku), a także ewaluacji prowadzonej w wybranych obszarach (łącznie z badaniem wskaźników)" - napisano.

MKiDN podało, że Program przewiduje możliwość udzielania zgody na używanie identyfikacji wizualnej (logo) Programu dla projektów, które nie są finansowane w jego ramach. "Praktyka taka (udzielanie logo bez finansowania na wniosek zainteresowanego) jest powszechna zarówno w obchodach jubileuszy innych państw (np. Finlandia), jak i w projektach europejskich (Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, Europejskie Dni Dziedzictwa)" - wyjaśniono.

Najważniejsze z wydarzeń współorganizowanych przez MKiDN w ramach obchodów Święta Niepodległości to Koncert dla Niepodległej na stadionie PGE Narodowy, Festiwal „Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Koncert galowy projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie oraz premiera filmu „Niepodległość” również w Tatrze Wielkim. Wydarzenia te odbędą się 10, 11 i 12 listopada. (PAP)

oloz/ itm/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.