17.04.2018

P. Gliński do rad młodzieżowych: jesteście najbardziej aktywną grupą

Piotr Gliński. Fot. PAP/B. Zborowski Piotr Gliński. Fot. PAP/B. Zborowski

Jesteście emanacją demokracji, najbardziej aktywną grupą w swoim pokoleniu - powiedział wicepremier i minister kultury Piotr Gliński do przedstawicieli rad młodzieżowych, uczestników konferencji "Młodzi 2.0 – Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości".

Wicepremier podkreślił, że bardzo ważne jest, by być nie tylko aktywnym, ale także od najmłodszych lat profesjonalnym w tym, co się robi.

"Państwo jesteście w jakiejś mierze emanacją demokracji. Nie ma demokracji współczesnej, nowoczesnej bez partycypacji obywatelskiej i w tym bez partycypacji młodego pokolenia. A w jesteście taką specyficzną grupą społeczną, która jest najbardziej aktywna w swoim pokoleniu, bo swoją aktywność realizujecie w radach młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego" - powiedział Gliński do uczestników konferencji, która odbywa się we wtorek w Sali Kolumnowej w Sejmie. "Nabywacie, co jest szalenie istotne, doświadczenie, wiedzę i umiejętności dotyczących bycia dobrym obywatelem" - dodał.

"Gdy spojrzymy na definicję obywatela u Arystotelesa, to ta definicja opierała się przede wszystkim na pewnych cnotach czy umiejętnościach obywatelskich, które muszą być praktykowane, i to umiejętnościach, które muszą być praktykowane w sposób kompetentny. A więc (chodzi) nie tylko o samo zaangażowanie, samo emocjonalne wyrażenie konieczności bycia aktywnym, branie odpowiedzialności za jakieś sprawy publiczne i działania, ale także działanie kompetentne" - zaznaczył wicepremier. Dlatego - jak mówił - bardzo ważne jest, by od najmłodszych lat być profesjonalistą w tym, co się robi.

Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników konferencji podkreślił, że "Polska zmienia się dzięki młodemu pokoleniu Polaków". "Wasza energia i kreatywność, wasze inicjatywy pomocowe, oświatowe i kulturalne budzą moją radość i nadzieję. Nie ma niczego niezwykłego w tym, że wśród polskich uczniów są przyszli działacze publiczni, społecznicy, samorządowcy, urzędnicy, politycy. Natomiast rzeczą wyjątkową i zasługującą na szczere uznanie jest to, że tak wielu spośród was już teraz, jeszcze przed uzyskaniem pełni praw obywatelskich, chce pracować na rzecz dobra wspólnego. Że już dzisiaj poznajecie problemy swoich wspólnoty lokalnych. Że myślicie i dyskutujecie nad tym, jak je rozwiązywać w realiach XXI w." - napisał w liście.

Prezydent uznał aktywność rad młodzieżowych "za szczególnie potrzebną formę wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także za oznakę odradzania się żywego patriotyzmu oraz silnego uczucia obywatelskiego, czyli koniecznych warunków rozwoju i siły Rzeczpospolitej". Odnosząc się do historii, podkreślił, że "olbrzymi sukces, który odnieśliśmy w 1918 r., był także dziełem młodych". "Jestem przekonany, że również wy zapiszecie ważne i piękne karty w historii waszych małych ojczyzn oraz naszej wielkiej wspólnej ojczyzny" - napisał.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki w swoim liście do uczestników konferencji zaznaczył, że "umiejętności młodych Polaków są dziś kołem napędowym naszego rozwoju, naszej innowacyjności, naszej nowoczesności. To w waszym entuzjazmie, w ciekawości świata, w woli konkurowania z najlepszymi tkwi klucz do zbudowania Polski naszych marzeń".

"Już dziś jesteście liderami swoich społeczności. Działając w radach młodzieżowych, przechodzicie szkołę życia obywatelskiego, szkołę zaangażowania i odpowiedzialności, szkołę służby publicznej" - dodał.

Premier przypomniał, że konferencja odbywa się w roku 100-lecia niepodległej Polski. "Cieszymy się, że wasza młodość przypadła na lata wolności. Nie możemy jednak zapominać, że ten dar ofiarowały nam poprzednie pokolenia Polaków. To wy zdecydujecie o jego losie. Jestem przekonany, że jest on w dobrych rękach" - podkreślił.

W trakcie konferencji rozstrzygnięto konkurs "Młodzieżowe Rady 2018". Wzięło w nim udział 29 młodzieżowych rad, działających przy jednostkach samorządu terytorialnego. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować film lub prezentację, pokazujące, jakie działania podejmują na rzecz młodzieży i swoich lokalnych społeczności, oraz w jaki sposób wypełniają funkcję konsultacyjną.

Zwycięzcy: Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno, Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra - otrzymali statuetki "Młodzieżowa Rada 2018" oraz upominki od Biura Programu "Niepodległa".

"Jesteście prawdziwymi liderami. Myślę, że to, co robicie, pociąga za sobą innych ludzi. Za to wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz: to naprawdę ważne, uczycie się takiego pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych. I to jest istotne, i to jest ważne, i z takim przekonaniem, że to, co robicie, jest tak ważne. A że dorośli są nie tylko (od tego), żeby słuchać, ale też się od was uczyć tego autentyzmu, szczerości i wzajemnego szacunku" - powiedziała po rozdaniu nagród wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.

Młodzieżowe rady to ustawowe organy doradcze jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się szerzeniem idei samorządowej, konsultacją stanowionego prawa i aktywizacją społeczności lokalnej. Są również reprezentantami lokalnej młodzieży, ponieważ w większości są wybierane w demokratycznych wyborach. Według badania przeprowadzonego przez Radę Dzieci i Młodzieży RP, liczba młodzieżowych rad w Polsce w latach 2014-2018 wzrosła o ponad 100 proc. Takie organizacje działają w około jednej szóstej gmin - na 2478 gmin przypada 408 rad młodzieżowych.

Organizatorami wydarzenia w Sejmie są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.(PAP)

autorzy: Paweł Dembowski, Danuta Starzyńska-Rosiecka

pd/ dsr/ wus/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.