21.06.2021

Sejmik Województwa Wielkopolskiego za inicjatywą ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym

Źródło: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Źródło: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na poniedziałkowej sesji radni jednogłośnie przyjęli stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczące poparcia inicjatywy uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym.

Pomysłodawcą inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym są: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego poinformował, że radni podkreślili w swym stanowisku, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat organizuje rocznicowe obchody wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1981/1919, które radykalnie zmieniło kształt odrodzonej w 1918 r. Polski.

Podczas sesji marszałek Marek Woźniak zaznaczył, że z dużym zadowoleniem przyjął inicjatywę ustanowienia 27 grudniem świętem państwowym. „Będzie nam miło, jeśli parlament tak zdecyduje i wierzę, że tak będzie. To niezwykle ważne dla Wielkopolski” – zaznaczył Woźniak i podkreślił, że dzień ten ma być świętem, ale nie dniem wolnym od pracy.

Urząd marszałkowski przypomniał, że sukces Powstania Wielkopolskiego „tak doskonale przygotowanego i solidarnie przeprowadzonego, jest od samego początku dumą Wielkopolan, którzy niestrudzenie zabiegają o to, by stał się dumą każdego Polaka”.

Urząd marszałkowski przypomniał, że sukces Powstania Wielkopolskiego „tak doskonale przygotowanego i solidarnie przeprowadzonego, jest od samego początku dumą Wielkopolan, którzy niestrudzenie zabiegają o to, by stał się dumą każdego Polaka”.

W stanowisku przyjętym przez radnych podkreślono, że „ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski, a także pozwalałoby na jego uczczenie w należny mu sposób”.

„Jednocześnie, mając na uwadze wieloletni wkład Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych w uczczenie pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i jego bohaterów, wyrażamy nadzieję na kontynuację realizowanych działań, w dotychczasowej formie, żywiąc głębokie przekonanie, że zwycięski zryw niepodległościowy współtworzy w szczególny sposób regionalną tożsamość i jest nieprzerwanie obecny w świadomości społeczności Wielkopolan. Pragniemy kontynuować podejmowane przedsięwzięcia w podzięce Powstańcom Wielkopolskim za bezcenny dar stanowiący fundament naszego życia i codzienności – dar Wolności, jednocześnie wskazując na jego ogólnopolski wymiar i wartość” – wskazano.

Co roku to właśnie wielkopolski samorząd organizuje obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego odbywają się także w Warszawie. Od kilku lat nazajutrz po poznańskich ceremoniach na czele z Marszałkiem Markiem Woźniakiem delegacja z Wielkopolski udaje się przed Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Powstańców Wielkopolskich i Śląskich oraz na powązkowski Cmentarz Wojskowy.

„Grudniowe dni to także czas licznych uroczystości organizowanych przez samorządy powiatowe i gminne. Pomysłów, inicjatyw, nowych form świętowania zwycięstwa powstańców i przekazywania pamięci o ich zrywie przybywa z roku na rok. Obecnie idą już one w setki. I nie stanęła im na drodze także pandemia. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował w ubiegłym roku wielką akcję #Powstaniena102, w której wzięły udział tysiące nie tylko Wielkopolan, a także dofinansował produkcję, mającego wówczas premierę, filmu w reż. Tadeusza Litowczenki oraz Dominiki Wójcik-Skolimowskiej pt. +Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919+, pierwszego pełnometrażowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego o naszym zwycięskim powstaniu” – przypomniał urząd marszałkowski.

„Grudniowe dni to także czas licznych uroczystości organizowanych przez samorządy powiatowe i gminne. Pomysłów, inicjatyw, nowych form świętowania zwycięstwa powstańców i przekazywania pamięci o ich zrywie przybywa z roku na rok. Obecnie idą już one w setki. I nie stanęła im na drodze także pandemia. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował w ubiegłym roku wielką akcję #Powstaniena102, w której wzięły udział tysiące nie tylko Wielkopolan, a także dofinansował produkcję, mającego wówczas premierę, filmu w reż. Tadeusza Litowczenki oraz Dominiki Wójcik-Skolimowskiej pt. +Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919+, pierwszego pełnometrażowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego o naszym zwycięskim powstaniu” – przypomniał urząd marszałkowski.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 r., kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych.

Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ pat/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.