09.07.2018

Senacka komisja kultury za ustanowieniem Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Prezydent Andrzej Duda. Fot. PAP/EPA Prezydent Andrzej Duda. Fot. PAP/EPA

Senacka komisja kultury poparła w poniedziałek ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznawanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Senatorowie opowiedzieli się także za poprawką wydłużającą czas przyznawania odznaczenia do 2022 r.

"Projekt tej ustawy został skierowany do laski marszałkowskiej z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Inicjatywa wpisuje się w program Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości i nawiązuje do państwowej tradycji. W 1928 r. władze II Rzeczpospolitej ustanowiły rozporządzeniem Rady Ministrów Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Zatem ta inicjatywa jest także wyrazem ciągłości idei niepodległości" - mówił podczas posiedzenia komisji podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.

Jak zaznaczył, symbolika medalu odnosi się do "znaku identyfikującego wszystkich Polaków - do Orła Białego". "Jest on umieszczony na zróżnicowanej powierzchni sugerującej falującą flagę, wznosi skrzydła. To znak orła wzbijającego się do lotu, znak odrodzenia. Na medalu Orzeł Biały jest wsparty na sfalowanej wstędze z napisem +Polonia Rediviva+ (+Polska Odrodzona+). Na odwrotnej gładkiej stronie umieszczone są wypukłe inicjały Rzeczpospolitej, czyli +RP+ nad datami 1918 i 2018, które są umieszczone w dwóch wierszach, ujęte stylizowanymi liśćmi wawrzynu i dębiny z owocami, z przewiązką krzyżową u dołu. Liście dębiny i wawrzynu symbolizują zasługi dla państwa wszystkich współtworzących niepodległość w służbie wojskowej, cywilnej i społecznej. Ta przewiązka krzyżowa łączy tę służbę w jedną wspólną. Owoce wawrzynu i dębiny symbolizują ciągłość służby, która przynosi owoce dla wspólnego dobra, jakim jest wspólne państwo, wolna odrodzona RP" - wyjaśnił.

Medal będzie odznaczeniem o charakterze pamiątkowym. "Będzie nadawany w latach 2018-2021 w okresie trwania Narodowych Obchodów Odzyskania Niepodległości i z uwagi na te ramy czasowe zaproponowano by był ustanowiony odrębną ustawą (...) Ten medal ma szczególny charakter i znaczenie. Jego nadawanie jest wyrazem wdzięczności dla obywateli Rzeczpospolitej. Intencją prezydenta jest szerokie określenie kręgu podmiotów mogących to wyróżnienie otrzymać, by przedstawiciele różnych grup społecznych, zawodowych, pokoleń mogły poczuć wdzięczność za budowania wspólnoty państwa, za umacnianie jej suwerenności" - podkreślił Kolarski.

Senatorowie podkreślając poparcie dla inicjatywy wyrażali m.in. zastrzeżenia dotyczące wizerunku orła. Zgłoszono również dwie poprawki. Jedna - odrzucona przez komisję - zakładała rozszerzenie kręgu uprawnionych do zgłaszania osób do odznaczenia o grupę dziesięciu posłów lub pięciu senatorów. Druga - poparta przez komisję - wydłuża czas przyznawania odznaczenia do 2022 r. motywując to datą rzeczywistego wprowadzenia polskiej władzy administracyjnej na Śląsku.

Członkowie komisji poparli ustawę wraz z poprawką. Sprawozdawcą został senator Czesław Ryszka (PiS).

Ustawa, przyjęta przez Sejm 15 czerwca głosi, że ustanawia się odznaczenie Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jako "dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu". Medal będzie odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym żyjącym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021.

Medalem mają być odznaczane wszystkie osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski, i które wykazały się nienaganną służbą publiczną - cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także na polu nauki, literatury i sztuki. Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.

Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości nowe wyróżnienie będzie nadawane przez prezydenta z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. (PAP)

itm/ akn/ pat/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.