12.07.2019

Senat za nowelą ustaw m.in. o Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Źródło: Kancelaria Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Senat poparł nowelę ustaw zakładającą wydłużenie okresu nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości do 2022 r. i rozszerzenie ram czasowych działania Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

Za nowelą głosowało 80 senatorów, od głosu wstrzymało się 2 senatorów.

Sejm przyjął nowelę w ubiegły czwartek. Jej projekt został wniesiony przez prezydenta. W uzasadnieniu przypomniano, że ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej regulująca zasady przygotowania jubileuszu, w art. 2 określiła na lata 2017-2021 ramy czasowe funkcjonowania Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonego z najwyższych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań, kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych.

Jak przypomniano jedną z istotnych form uczczenia jubileuszu stało się ustanowienie, z inicjatywy prezydenta RP, nowego odznaczenia nawiązującego do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie to zostało ustanowione na mocy ustawy z 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W art. 2 tej ustawy wskazano, że Medal będzie odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, tj. w latach 2018-2021.

Dla zachowania spójności ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości z ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, uznano za zasadne, aby okres nadawania medalu pokrywał się z ramami czasowymi jubileuszu, określonymi na lata 2017-2021.

W uzasadnieniu projektu noweli wyjaśniono, że z uwagi na fakt, iż Górny Śląsk został przyłączony do Polski dopiero rok po zwycięskim III Powstaniu Śląskim, kiedy to 20 czerwca 1922 r. na jego teren wkroczyło Wojsko Polskie i od kiedy też datuje się tworzenie tam struktur państwowych Rzeczypospolitej, "dla podkreślenia znaczenia historycznego momentu w procesie odradzania się Niepodległej, w którym Śląsk powrócił do macierzy, zasadne jest znowelizowanie obu ww. ustaw w zakresie ich ram czasowych".

"W związku z powyższym, w projekcie ustawy wydłużono okres działania Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz okres nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości do 2022 r." - podkreślono.

Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak

akn/ pat/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.