08.09.2019

Wystawa „Obiekt – przestrzeń” z okazji 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wystawa „Obiekt – przestrzeń” w Muzeum Narodowym w Poznaniu Wystawa „Obiekt – przestrzeń” w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Prace Magdaleny Abakanowicz, Jana Berdyszaka, Juliana Boss-Gosławskiego i Izabelli Gustowskiej można będzie zobaczyć w ramach wystawy „Obiekt – przestrzeń”. Specjalna ekspozycja została przygotowana z okazji 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wystawę przygotowaną z okazji przypadającego w tym roku stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, można oglądać od niedzieli w gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Twórcy wystawy wskazali, że ekspozycja ma przypominać twórczość pedagogów związanych z uczelnią na przestrzeni kilkudziesięciu lat, "którzy byli reformatorami w obszarze tradycyjnie pojmowanego medium artystycznego i dydaktyki".

Jak podkreślił rzecznik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Artur Adamczak, "wychodząc z bardzo różnych doświadczeń artystycznych i często z różnych środowisk, zajmowali się oni w swojej twórczości problemem przestrzeni, rozszerzając granice pojęć i dyscyplin sztuki".

"Na wystawie zaprezentowane zostaną obiekty rzeźbiarskie Józefa Kaliszana i Juliana Bossa-Gosławskiego, dziś niemal zapomnianych poznańskich twórców, którzy jako jedni z pierwszych eksperymentowali już w latach 50. z materią drewna czy metalu" – wskazał.

"Pojawią się również artyści zaproszeni w połowie lat 60. do Poznania w związku z reformą uczelni przeprowadzoną przez prof. Stanisława Teisseyre’a, tacy jak Magdalena Abakanowicz, Magdalena Więcek czy Stanisław Zamecznik. Kontakt z innymi środowiskami artystycznymi był szczególnie ważny dla Jana Berdyszaka, który w połowie lat 70. zaproponował powołanie Permanentnego Studium Działań w Przestrzeni otwartego dla absolwentów różnych uczelni" – dodał.

"Ponad trzydziestu obiektom przestrzennym, rzeźbom i instalacjom towarzyszyć będzie obszerna część archiwalna poświęcona najważniejszym pedagogom i pracowniom funkcjonującym w dawnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, oraz artystom pierwszych obiektów przestrzennych sytuujących się na granicy tradycyjnego medium malarskiego czy rzeźbiarskiego" - zaznaczył rzecznik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Artur Adamczak.

Adamczak przypomniał, że przez lata ważne pracownie prowadzili na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych dojeżdżający tutaj profesorowie: Antoni Mikołajczyk i Jerzy Kałucki, którego studentem był Leszek Knaflewski – twórca Pracowni Audiosfery funkcjonującej dziś na Wydziale Komunikacji Multimedialnej.

"Ponad trzydziestu obiektom przestrzennym, rzeźbom i instalacjom towarzyszyć będzie obszerna część archiwalna poświęcona najważniejszym pedagogom i pracowniom funkcjonującym w dawnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, oraz artystom pierwszych obiektów przestrzennych sytuujących się na granicy tradycyjnego medium malarskiego czy rzeźbiarskiego" - zaznaczył.

Kuratorami ekspozycji są: Mateusz Bieczyński i Anna Borowiec. Prace prezentowane w ramach wystawy pochodzą m.in. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz kolekcji prywatnych.

Wystawę "Obiekt – przestrzeń" można będzie oglądać do 27 października w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Historia uczelni artystycznej w Poznaniu sięga 1919 roku, kiedy to powstała jako "Szkoła Zdobnicza" i początkowo miała charakter rzemieślniczy. W roku 1921 szkoła została upaństwowiona i nazwana Państwową Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Wraz ze zmianą nazwy pojawiły się innowacje w strukturze organizacyjnej. W roku 1925 dyrektorem został Karol Zyndram Maszkowski, uczeń Jana Matejki. Otwarto Wydział Architektury Wnętrz. W latach międzywojennych poznańska "Zdobnicza" była najważniejszą instytucją w kraju kształcącą artystów i projektantów dla przemysłu. Integrowała także nieliczne poznańskie środowisko artystyczne.

Po wojnie Jan Wroniecki otrzymał od władz pozwolenie na powołanie wyższej uczelni artystycznej w Poznaniu. Powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, która miała dwa wydziały – Wydział Malarstwa i Grafiki oraz Wydział Sztuki Wnętrza i Rzeźby.

W 1996 roku poznańska szkoła wyższa uzyskała statut Akademii Sztuk Pięknych, zaś w roku 2010 uczelnia spełniła kryteria, by uzyskać status Uniwersytetu Artystycznego. Od września 2016 rektorem uczelni jest prof. Wojciech Hora.(PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ ozk/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.