19.06.2018 aktualizacja 21.06.2018

Konferencja naukowa "Ignacy Jan Paderewski. Niepodległość, Dziedzictwo, Pamięć"

21.06.2018 Źródło: Muzeum Niepodległości Źródło: Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zapraszają na konferencję naukową "Ignacy Jan Paderewski. Niepodległość, Dziedzictwo, Pamięć". Konferencja odbędzie się 21 czerwca (czwartek) o godz. 9:30 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (ul. Skazańców 25, Warszawa). 

Konferencja jest zorganizowana w ramach „Roku Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa”.
 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 Powitanie gości

9.40 dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości) – Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta. Wokół wystawy Muzeum Niepodległości

10.00 dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – Ignacy Jan Paderewski i Stanisław Mikołajczyk w Radzie Narodowej RP na emigracji

10.20 Prezentacja książki prof. dr hab. Mariana M. Drozdowskiego o Ignacym Janie Paderewskim

10.30 prof. dr hab. Marian M. Drozdowski (Polska Akademia Nauk) – Ignacy Jan Paderewski jako jeden z głównych budowniczych II Rzeczypospolitej

10.50 dr Xymena Pilch-Nowakowska - Ignacy Jan Paderewski - mecenas sprawy polskiej

11.10 prof. dr hab. Karol Olejnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Wkład Wielkopolski w odbudowę Niepodległej

11.30 dr hab. Miłosz Skrzypek (Uniwersytet Śląski) - Ignacy Jan Paderewski wobec problematyki Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1920

11.50 dr hab. Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński) - Działania rządu Ignacego Jana Paderewskiego w zakresie budowy administracji państwowej

12.10 dr hab. Grzegorz Majkowski (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni) - W służbie narodowi, czyli o strategiach komunikowania politycznego w wypowiedziach Ignacego Jana Paderewskiego

12.30–12.45 Przerwa kawowa. Otwarcie wystawy: „Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) – Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta”.

12.45 dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości, Akademia Humanistyczna w Pułtusku) - Mistrzostwo słowa Ignacego Jana Paderewskiego na podstawie tekstów odczytów o Chopinie i Sienkiewiczu

13.05 mgr Mateusz Ratyński (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) - Kariera pianistyczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle jego pamiętników

13.25 dr Ryszard Miazek (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – Ludowcy wobec polityki rządu Ignacego Jana Paderewskiego

13.45 prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski) – Stosunek Ignacego Jana Paderewskiego do wsi i ruchu ludowego w II RP

14.05 dr Anna Feliks (Muzeum Narodowe) - Kolekcja łyżeczek wśród amerykańskich pamiątek Ignacego i Heleny Paderewskich

14.25 dr hab. Hanna Krajewska (Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie) – Wkład Ignacego Jana Paderewskiego w powstanie Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze

14.45 dr Irena Kępa (Muzeum Niepodległości) - Cherchez la femme ! albo dwie strony medalu czyli rzecz o Helenie Paderewskiej

15.05 mgr Regina Madej – Janiszek (Muzeum Niepodległości) - Ignacy Jan Paderewski - wirtuoz działań patriotyczno- społecznych. Przemyślenia inspirowane fotografiami ze zjazdu „błękitnych weteranów” w Oak Ridge (New Yersey) w czerwcu 1941 roku

16.00 Projekcja fi lmu: ,,Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta” w reż. Wiesława Dąbrowskiego. Film nagrodzony ,,Srebrną Szablą” na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i wojskowych w Warszawie w 2014 roku.

Źródło: Muzeum Niepodległości

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.