08.01.2018 aktualizacja 12.01.2018

Spotkanie „Dwie wizje - wspólna droga: Daszyński i Wojciechowski” w Muzeum Historii Polski

11.01.2018 - 11.01.2018 Spotkanie „Dwie wizje - wspólna droga: Daszyński i Wojciechowski” Spotkanie „Dwie wizje - wspólna droga: Daszyński i Wojciechowski”

W czwartek, 11 stycznia, o g. 18.00 w Muzeum Historii Polski (ul. Mokotowska 33/35, V piętro) odbędzie się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowych książek przez Muzeum Historii Polski. W serii „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” ukazały się „Moje wspomnienia” Stanisława Wojciechowskiego oraz „Pamiętniki” Ignacego Daszyńskiego.

Krytyczna edycja wspomnień obu polityków przypomina i pokazuje w nowym świetle postaci dwóch mniej znanych osób zasłużonych dla Niepodległej Rzeczypospolitej.

Z jednej strony Wojciechowski - królewiacki konspirator i spółdzielca o centrowych poglądach, z drugiej Daszyński - galicyjski trybun i parlamentarzysta, przekonany lewicowiec. Obaj zaczęli swą działalność w ruchu socjalistycznym. Polityczne biografie obu są silnie naznaczone przez bliską relację, a następnie konflikt z Józefem Piłsudskim.

Jaką rolę odegrali przy powstaniu II RP? Jak wpłynęli na kształt odrodzonego państwa i polskiej demokracji? Jakie były ich sukcesy, a jakie – porażki? Na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy dyskusji: prof. Włodzimierz Suleja, dr Jerzy Łazor, dr Kamil Piskała, prowadzenie: dr Mikołaj Mirowski.

Wstęp wolny.

Podczas spotkania będzie można nabyć obie książki w promocyjnej cenie.

Seria "100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki" realizowana jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Uczestnicy dyskusji:

dr Jerzy Łazor – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007), Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz studiów doktoranckich Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH (2012). W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nad podstawie pracy „Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w latach 1920-1939” pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Morawskiego. W 2015 roku stypendysta Imré Kertesz Kolleg w Jenie. Zajmuje się historią gospodarczą i społeczną XX wieku, zwłaszcza zaś historią polskich kontaktów z zagranicą, dziejami finansów i migracji. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą kapitałom zagranicznym w II Rzeczypospolitej. Autor wstępu i opracowania Moich wspomnień Stanisława Wojciechowskiego.

dr Kamil Piskała – historyk, redaktor, asystent w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista dziejów II RP, polskiej myśli politycznej w okresie międzywojennym, historii polskiego ruchu socjalistycznego, historii społecznej I poł. XX wieku oraz polityki pamięci. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek redakcji kwartalnika „Praktyka Teoretyczna”. Autor wstępu i opracowania Pamiętników Ignacego Daszyńskiego.

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – wykładowca w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista m.in. od dziejów myśli politycznej XIX i XX wieku oraz opozycji demokratycznej po 1945 r. Współpracownik podziemnych struktur dolnośląskiej „Solidarności”, w 1989 r. członek Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego jako szef komisji programowej. W latach 2000–2013 dyrektor wrocławskiego oddziału IPN. Szef zespołu przygotowującego nową podstawę programową nauczania historii (2017).

dr Mikołaj Mirowski – historyk, publicysta. Pracownik Domu Literatury w Łodzi, współpracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, gdzie prowadzi cykl „Plus czy minus – konfrontacje historyczne”. Zajmuje się problematyką pamięci historycznej, jej stykiem z popkulturą, dziejami ZSRR, historią PRL, a także tematyką stosunków polsko-żydowskich, publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Znaku” i „Frondzie LUX”.

Źródło: Muzeum Historii Polski

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.