11.06.2018

„U progu stulecia”. Konferencja naukowa w 99. rocznicę  utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej

15.06.2018 Źródło: Akademia Sztuki Wojennej Źródło: Akademia Sztuki Wojennej

15 czerwca 2018 r. minie 99. rocznica powołania do życia Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, późniejszej Wyższej Szkoły Wojennej, z której wywodzą się korzenie Akademii Sztuki Wojennej – Alma Mater oficerów dyplomowanych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to doskonała okazja do upamiętnienia wszystkich jej inicjatorów, komendantów, profesorów oraz blisko 1600 absolwentów. 

Akademia Sztuki Wojennej organizuje z tej okazji ogólnopolską konferencję pt.: „U progu stulecia”, której celem jest przypomnienie historycznego procesu budowania szkolnictwa wojskowego w Polsce i podkreślenie szczególnej roli, jaką pełniła Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie, a następnie w Szkocji (w latach 1940-1946). 

W programie konferencji znajdą się wykłady i referaty ukazujące miejsce W.S.Woj. w systemie szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej, sylwetkę wybitnego Komendanta – gen. Tadeusza Kutrzeby, wpływy francuskie w nowo tworzonym, polskim szkolnictwie wojskowym oraz przedstawiające losy absolwentów W.S.Woj., oficerów dyplomowanych. Interesującymi zagadnieniami będą wątki dotyczące wojskowego szkolnictwa w Czechosłowacji, Rumunii oraz na Litwie w okresie międzywojennym, które pozwolą na porównanie tych procesów 
z polskimi. 

Jubileuszowej konferencji naukowej będzie towarzyszyło odsłonięcie Pomnika Pamięci W.S.Woj.: 16 pamiątkowych tablic o wysokości prawie 2,5 m., z listą nazwisk wszystkich absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej.

Źródło: Akademia Sztuki Wojennej

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.