17.10.2017 aktualizacja 26.10.2017

Wykład otwarty prof. Jana Żaryna pt. „Religia i tożsamości”

24.10.2017 "Religia i tożsamości" "Religia i tożsamości"

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Historia Polski oczami Jana Pawła II”. Wykład otwarty pt. „Religia i tożsamości”, który wygłosi prof. Jan Żaryn, odbędzie się 24 października o godz. 18.00 w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II.

Prof. Jan Żaryn jest wykładowcą Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, długoletnim pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, wychowawcą, nauczycielem akademickim, senatorem, publicystą i działaczem społeczno-katolickim i politycznym.

Specjalizuje się w dziejach najnowszych Polski, a szczególnie zajmuje się historią Kościoła katolickiego w XX wieku. Jest autorem i współautorem w sumie kilkunastu książek, w tym monografii, redaktorem bądź współredaktorem kilkunastu prac zbiorowych, a także autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilkuset artykułów popularnonaukowych i publicystycznych. W ciągu wielu lat aktywności naukowej i popularyzatorskiej był zapraszany i brał udział w setkach konferencji oraz spotkań autorskich i historycznych organizowanych m.in. przez Kluby „Gazety Polskiej”, Uniwersytety III Wieku, władze samorządowe, muzea czy szkoły. Bywa częstym gościem w programach radiowych i telewizyjnych. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika „wSieci Historii”, ponadto prowadzi stały felieton w tygodniku „Niedziela” oraz niestały w tygodniku „W sieci” i na portalu www.wpolityce.pl i www. salon24.pl.

________________________________________

Projekt „Historia Polski oczami Jana Pawła II”, w ramach którego odbywają się wykłady otwarte, wpisuje się w przygotowania do obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania Niepodległości poprzez budowanie wiedzy, kompetencji i świadomości tożsamości narodowej. Projekt angażuje wybitnych dydaktyków, ekspertów z różnych polskich instytucji, autorytetów z dziedziny myśli Jana Pawła II oraz historii Polski.

Kolejne wykłady otwarte w cyklu:

7.11, godz. 18.00

Prowadzący: ks. prof. UKSW Jacek Grzybowski

Temat: Filozofia polityczna u Jana Pawła II

14.11, godz. 18.00

Prowadzący: prof. Wojciech Roszkowski

Temat: Prawa człowieka a uniwersalne wartości w kontekście idei polityki historycznej Polski

Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, sala na I piętrze

Partner: Muzeum Historii Polski

Patronat: Muzeum Powstania Warszawskiego, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

Patronat medialny: dzieje.pl, historykon.pl

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

Źródło: Centrum Myśli Jana Pawła II

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.