22.07.2019 aktualizacja 23.07.2019

Wystawa plenerowa „Wojciech Korfanty”

01.07.2019 - 31.07.2019 Wystawa plenerowa „Wojciech Korfanty”. Źródło: Muzeum Śląskie Wystawa plenerowa „Wojciech Korfanty”. Źródło: Muzeum Śląskie

Muzeum Śląskie zaprasza na plenerową wystawę pt. „Wojciech Korfanty”, która jest prezentowana w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, przy ul. Agrykola, w dniach 1-31 lipca 2019 r. Wystawie towarzyszy portal internetowy korfanty.muzeumslaskie.pl prezentujący szerszą wersję wystawy, wzbogacony ikonografią oraz rozbudowaną treścią.

Wojciech Korfanty jest jednym z najważniejszych polityków w najnowszych dziejach Polski i jednym z budowniczych jej niepodległości. To postać barwna, wielowątkowa i niejednoznaczna. Zdeklarowany patriota, zwolennik solidaryzmu społecznego, w wartościach chrześcijańskich widział ratunek dla odrodzonej Polski. Swym ideałom pozostał wierny do śmierci. Marginalizacja jego zasług, rozpoczęta przez obóz piłsudczykowski, miała kontynuację także po zakończeniu II wojny światowej. W nowym reżymie politycznym nie było dla Korfantego miejsca, a jego zasługi zaczęto doceniać dopiero w historiografii wolnej od polityzacji.

Wojciech Korfanty zasłynął mową wygłoszoną w Reichstagu w Berlinie, w której zażądał przyłączenia do Polski wszystkich ziem zaboru pruskiego, włącznie z częścią rejencji opolskiej. Był współtwórcą sukcesu powstania wielkopolskiego i współorganizatorem powstańczych formacji wojskowych, wsławionych także walką o wschodnie granice Rzeczypospolitej. Charyzmatyczny polityk, dyktator III powstania śląskiego, lider Chrześcijańskiej Demokracji, przeciwnik śląskiego separatyzmu, polski mąż stanu.

Ideą wystawy, usytuowanej w plenerowej galerii Łazienek Królewskich, jest ukazanie biografii Wojciecha Korfantego w sposób syntetyczny i problemowy. Nieodłączną jej częścią jest specjalna strona internetowa, które poszerza treści ekspozycji o kontekst historyczny, dodatkową unikalną ikonografię, a także bibliografię. Należy w tym miejscu nadmienić, że temat ten był w formie wystawienniczej opracowany w 2009 roku przez Archiwum Państwowe w Katowicach przy współpracy prof. Ryszarda Kaczmarka w ramach ekspozycji „Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej”, która miała miejsce w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Aktualny projekt przygotowany został przez Muzeum Śląskie we współpracy z dr. hab. Miłoszem Skrzypkiem, Archiwum Państwowym w Katowicach, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach, Narodowym Archiwum Cyfrowym, w partnerstwie z Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Celem projektu jest przedstawienie historii tego wyjątkowego polityka, Ślązaka, Polaka, Europejczyka, którego losy splotły się z odrodzeniem państwowości polskiej.

Źródło: Muzeum Śląskie

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.