04.01.2018 aktualizacja 22.03.2018

Białystok

Założony w XIV w. Białystok, prawa miejskie uzyskał w 1691 r. W 1795 r. miasto zostało przyłączone do Prus Wschodnich. W 1807 r. na mocy traktatu tylżyckiego stało się częścią imperium rosyjskiego. Od XIX w. było ośrodkiem przemysłu włókienniczego. W lutym 1919 r. Białystok znalazł się w granicach państwa polskiego. W 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej w Białymstoku znajdowała się siedziba Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski.

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.