17.11.2018 aktualizacja 20.03.2018

II Rzeczpospolita

Wydawanie „Małego Rocznika Statystycznego” rozpoczęto w 1930 r., przede wszystkim z myślą nie o specjalistach, lecz o szerokim kręgu odbiorców. Wynikało to z „odczuwanej przez szerokie kola polskiego społeczeństwa potrzeby posiadania o kraju informacji liczbowych, treściwych oraz dotyczących możliwie wszystkich dziedzin życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, politycznego itd.” – jak pisał Edward Szturm de Sztrem, dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego we wstępnie do 10. wydania rocznika.

Celem wydawania rocznika było spopularyzowanie, pogłębienia i utrwalenia wiadomości na temat międzywojennej Polski. Rocznik stał się książką znaną, pogłębił wiedzę społeczeństwa „i wreszcie, dając liczbowe ilustracje porównawcze dla Polski od czasu odzyskania niepodległości, a gdzie to było możliwe od okresów wcześniejszych, dał obraz Polski dynamicznej” – napisał Szturm de Sztrem.

Dane liczbowe w roczniku statystycznym były co wydanie sprawdzane, uzupełnianie i na bieżąco aktualizowane. Nie były one zaczerpnięte tylko ze źródeł urzędowych. W czasie tworzenia roczników Główny Urząd Statystyczny korzystał wielokrotnie z danych, które zostały ogłoszone przez poszczególne instytucje lub autorów. Główny Urząd Statystyczny zwrócił również szczególną uwagę na rozwinięcie działu porównań międzynarodowych.

Dane liczbowe dotyczące miast II Rzeczpospolitej zostały opracowane na podstawie „Małego Rocznika Statystycznego 1939”.

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.