17.11.2017 aktualizacja 28.03.2018

Chełm

Dawne miasto królewskie. Prawa miejskie Chełm otrzymał w 1392 r. W latach 1596-1875 był siedzibą biskupstwa unickiego. Po III rozbiorze Polski znalazł się w zaborze austriackim. W okresie od 1809 do 1815 r. należał do Ks. Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim włączony został w granice zaboru rosyjskiego. Powrócił do Polski w listopadzie 1918 r.

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.