20.02.2021

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wydało książkę o życiu na Kresach II RP

Prezentacja publikacji Muzeum Pamięci Sybiru „Życie na Kresach. Województwa II Rzeczypospolitej (1919-1939)”. Fot. PAP/A. Reszko Prezentacja publikacji Muzeum Pamięci Sybiru „Życie na Kresach. Województwa II Rzeczypospolitej (1919-1939)”. Fot. PAP/A. Reszko

Muzeum Pamięci Sybiru wydało książkę poświęconą życiu na Kresach, czyli w województwach wschodnich RP, w okresie międzywojennym. To druga z pięciu publikacji muzeum, które mają w przystępny sposób popularyzować wiedzę i prezentować spectrum zainteresowań tej placówki.

Muzeum Pamięci Sybiru (MPS) formalnie działa od kilku lat; początkowo w tymczasowej siedzibie, gdzie miało też niewielką ekspozycję, a obecnie w swej docelowej lokalizacji przy ul. Węglowej w Białymstoku. Ma być ogólnopolską placówką zajmującą się m.in. tematyką deportacji Polaków na Wschód. Trwa tworzenie ekspozycji, otwarcie dla zwiedzających zaplanowano na 17 września 2021 roku.

Prof. Wojciech Śleszyński proponuje, by spojrzeć na dawne ziemie wschodnie II RP jako obszar, na którym "krzyżowały się i nakładały różne uwarunkowania polityczne i społeczne, gdzie mieszały się wpływy kulturowe i gospodarcze".

Do tego czasu MPS chce wydać pięciotomową monografię, która ma pokazywać przekrój zainteresowań naukowych placówki. We wrześniu 2019 roku ukazała się książka "Przyszli ze Wschodu. Okupacja sowiecka ziem wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941)" - publikacja adresowana nie tyle do zawodowych historyków, co do osób, które interesują się historią, a nie śledzą na bieżąco badań naukowych.

"Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919-1939)" to drugie wydawnictwo w serii. Oznaczone jest literą "Y"; wszystkie pięć tomów, które mają być gotowe do otwarcia placówki, ma ułożyć się w słowo "SYBIR".

Autorem "Życia na Kresach..." jest dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński. "Wschodnie ziemie RP w polskiej tradycji i literaturze przyjęło się określać mianem Kresów. Samo to pojęcie +kresów+, czyli końca, konstruowane było z perspektywy centrum, czyli w naszym przypadku - Warszawy czy Krakowa" - podkreślił. Zaznaczył, że to określenie - silnie zakorzenione w polskiej kulturze - do dziś wywołuje jednak negatywne skojarzenia u wschodnich sąsiadów Polski - Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców.

W książce można znaleźć m.in. opisy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, ale też dotyczące powstania administracji, stosunków narodowościowych i religijnych czy polityki ówczesnych władz. Autor zwraca także uwagę na gospodarkę, oświatę czy kulturę.

W książce można znaleźć m.in. opisy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, ale też dotyczące powstania administracji, stosunków narodowościowych i religijnych czy polityki ówczesnych władz. Autor zwraca także uwagę na gospodarkę, oświatę czy kulturę. Część archiwalnych zdjęć znajdujących się w tej publikacji pochodzi ze zbiorów MPS.

Śleszyński proponuje, by spojrzeć na dawne ziemie wschodnie II RP jako obszar, na którym "krzyżowały się i nakładały różne uwarunkowania polityczne i społeczne, gdzie mieszały się wpływy kulturowe i gospodarcze". (PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ mmu/

Copyright

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.