05.12.2017

Prof. Andrzej Chwalba: Idea federacyjna okazała się największą porażką Piłsudskiego

Andrzej Chwalba. Fot. PAP/M. Obara Andrzej Chwalba. Fot. PAP/M. Obara

Idea federacyjna okazała się największą porażką Piłsudskiego. Pomysł „wspólnego domu” okazał się utopijny, ponieważ Litwini, Białorusini, Ukraińcy chcieli budować własne państwo i to bez Polaków – mówi PAP historyk prof. Andrzej Chwalba z UJ, autor monografii „Józef Piłsudski – historyk wojskowości”.

PAP: W 1925 r. bibliografia dzieł dotyczących Piłsudskiego liczyła 176 pozycji, w 1933 r. już 380. Czym różnią się współczesne opinie na jego temat od tych przedwojennych?

Prof. Andrzej Chwalba: Przede wszystkim różnią się jakością. Gdy porównamy publikacje z lat 20. i współczesne, to możemy odczytać ogromny postęp, jaki dokonał się w polskiej historiografii na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Mam tu na myśli warsztat historyka, umiejętność wykorzystywania źródeł, opanowania nowoczesnych technik narracyjnych. Dzięki zmianie jakościowej oceny Piłsudskiego dokonywane obecnie przez historyków są bardziej pogłębione, wyważone, lepiej wyjaśnione, solidniej umotywowane.

Różnice wynikają równie